JZ ŠKTM Radlje

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi je v letu 2008 ustanovila Občina Radlje ob Dravi z namenom, da bo na področjih šport, kultura, turizem in mladina izvajal strategijo občine. Naloge zavoda so kompleksne, saj vsa našteta štiri področja zaokrožajo široko paleto dejavnosti v okviru javnega interesa.

Na osnovi sprejete strategije občine zavod razvija lastno strategijo, ki temelji na aktivnostih in razvojnih usmeritvah na področjih, za katera je zadolžen. Poleg organizacijskih in izvedbenih nalog so koordiniranje, povezovanje, sodelovanje, animiranje in spodbujanje javnih nosilcev na področjih športa, kulture, turizma in mladine temeljna funkcija javnega zavoda.

Nič manj pomembne niso konkretne aktivnosti, ko gre za zagotavljanje pogojev za izražanje javnega delovanja. Zavod upravlja z javno infrastrukturo, ki je namenjena posameznikom in organiziranim skupinam za njihovo interesno delovanje.

Občina Radlje ob Dravi


V okviru projekta Večgeneracijski center Dogaja se! Center aktivnosti Koroške, ki smo ga pričeli izvajati s 3. 1. 2017, potekajo:

NEFORMALNO DRUŽENJE

​Druženje vsebinsko ni določeno in predstavlja ustvarjanje in/ali vzdrževanje socialne mreže.Na voljo so vam različne aktivnosti:
 • pogovori,
 • druženje,
 • poslušanje glasbe,
 • družabne igre,
 • uporaba računalnika in interneta ...​

INFORMIRANJE

Uporabnikom nudimo informacije o storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav ter informacije o aktivnostih, ki potekajo v okviru večgeneracijskega centra, ter individualno svetovanje, razbremenilne in svetovalne razgovore.​

RAZLIČNE VSEBINE:

 • delavnice računalniškega opismenjevanja
 • družabni vikendi
 • delavnice, namenjene finančnemu opismenjevanju
 • delavnice, namenjene zdravstvenemu opismenjevanju
 • družabne aktivnosti
 • jezikovni tečaji
 • kreativno-ustvarjalne delavnice
 • kuharske delavnice
 • medgeneracijske čajanke
 • nemške in angleške pogovorne urice
 • preventivne delavnice v osnovni šoli
 • počitniško in občasno varstvo otrok
 • pomoč pri pisanju domačih nalog in učna pomoč
 • program krepitve družin
 • religiozne urice
 • skupine za samopomoč
 • tečaji slovenskega jezika za priseljence
 • terapevtske urice z živalmi
 • zeliščarske delavnice
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi

Mariborska cesta 4
2360 Radlje ob Dravi

Tel.: 02 887 32 88
Fax: 02 887 32 89
GSM: 040 186 601
© 2024 Dogaja se. Center aktivnosti Koroške. Vse Pravice pridržane | Pogoji uporabe