Osnovni podatki o projektu

Projekt Večgeneracijski center Dogaja se! Center aktivnosti Koroške smo oblikovali prijavitelj Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi in partner Društvo Koroški medgeneracijski center. Nastal je v sodelovanju s 6 občinami v Koroški regiji.

Naslov projekta: Večgeneracijski center Dogaja se! Center aktivnosti Koroške
Prijavitelj: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Projektni partner: Društvo Koroški medgeneracijski center
Obdobje trajanja projekta: od 4. 1. 2017 do 30. 9. 2021
Celotna vrednost projekta: 1.443.982,49 € (od tega sredstev ESS in MDDSZ 574.999,99 €)

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Program podpira tudi 6 lokalnih skupnosti v Koroški regiji.


Vse aktivnosti so brezplačne!Dogaja se, saj na Koroškem fajn nam je!

Vsebinski opis projekta

Glavni cilj in namen projekta Večgeneracijskega centra Dogaja se! Centra aktivnosti Koroške je ponuditi različne preventivne vsebine in tako ranljivim ciljnim skupinam zagotoviti socialno vključenost, dvigniti kakovost življenja, zmanjšati tveganje revščine ter preprečiti zdrs v socialno izključenost.

V okviru Večgeneracijskega centra Dogaja se! Centra aktivnosti Koroške izvajamo:
 • Neformalno druženje in srečevanje, ki ni vsebinsko določeno in uporabnikom omogoča ustvarjanje in vzdrževanje socialne mreže.
 • Informiranje uporabnikov: Večgeneracijski center Dogaja se! Center aktivnosti Koroške deluje kot informativni center. Uporabnikom so na voljo informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav ter informacije o aktivnostih, ki potekajo v okviru centra.
 • Izvedbo pestrih vsebin na različnih lokacijah. Cilj izvedenih dejavnosti je vzdrževanje in ohranjanje socialne mreže, integracija v širšo družbo, razvijanje različnih kompetenc in spretnosti ter zmanjšanje tveganja revščine in dvig kakovosti življenja vseh ranljivejših skupin.

S preventivnimi programi sodelujemo v občinah Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem ter tudi v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Podvelka in Prevalje.

Cilji projekta:

 • Zagotoviti stimulativno okolje, ki omogoča vsestransko osebno rast ter pridobitev veščin in kompetenc za kakovostno in polno življenje.
 • Zagotoviti podporne programe za usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja.
 • Razvoj in izvajanje inovativnih preventivnih programov za dvig kakovosti življenja starejših ter preprečevanje zdrsa v socialno izključenost in revščino.
 • Zagotoviti inovativne aktivnosti, ki vsebujejo osveščevalne vsebine o problematiki otrok in mladih s posebnimi potrebami.
 • Zagotoviti raznovrstne inovativne preventivne programe, ki bodo širše dostopni in bodo pritegnili različne starostne in interesne skupine in posameznike.
 • Zagotoviti programe za integracijo imigrantskih (delovni migranti) družin v lokalno okolje.
 • Zagotoviti raznolike koristne vsebine, ki omogočajo osebno rast ter zagotavljajo tematsko raznoliko polje za vseživljenjsko učenje in duševno ter telesno zdravje.
 • Zagotoviti raznolike dejavnosti, ki posameznikom omogočijo pridobivanje uporabnih znanj in kompetenc za opolnomočenje posameznikov z različnimi primanjkljaji.
 • Zagotoviti ciljnim skupinam vsestransko dostopnost do načrtovanih aktivnosti in vsebin.
 • Opolnomočiti mlade za lažji prehod v odraslo in samostojno življenjsko dobo.
 • Opolnomočiti enostarševske družine.
 • Zagotoviti celostno informiranje.
 • Povezati razne akterje na področju sociale v mrežo, ki bo predstavljala center socialnih inovacij v Koroški regiji.

Ciljne skupine

 • družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo
 • osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost
 • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij
 • družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence
 • otroci in mladi s posebnimi potrebami
 • migrantski in begunski posamezniki ter družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin
 • enostarševske družine
 • invalidi

Vodja projekta

ANJA VASILJEVIČ, prof. nemščine
Gsm: 040 125 134
Mail: projekti@sktmradlje.si

Koordinatorica aktivnosti pri prijavitelju JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

LUCIJA MITHANS, dipl. ing. tekstilstva, dipl. m. s.
Gsm: 040 579 930
Mail: vgc@sktmradlje.si

Koordinatorica aktivnosti pri projektnem partnerju Društvo KMC Ravne na Koroškem

URŠKA PAJENK, dipl. org. tur.
Tel.: 02 82 80 880
Mail: kmc@ktv-ravne.net
© 2024 Dogaja se. Center aktivnosti Koroške. Vse Pravice pridržane | Pogoji uporabe